Linyphiidae {family} - Arthropoda; Arachnida; Araneae;

Sub-taxa

Subfamilies (3)
 1. Erigoninae [16]
 2. Linyphiinae [2]
 3. Micronetinae [11]
Genera (231)
 1. Abacoproeces [9]
 2. Acartauchenius [1]
 3. Agnyphantes [100]
 4. Agyneta [945]
 5. Allomengea [133]
 6. Anguliphantes [38]
 7. Antrohyphantes [3]
 8. Aphileta [26]
 9. Araeoncus [11]
 10. Arcterigone [9]
 11. Arcuphantes [15]
 12. Asemostera [6]
 13. Asiceratinops [4]
 14. Asperthorax [1]
 15. Asthenargus [1]
 16. Australolinyphia [1]
 17. Baryphyma [39]
 18. Bathylinyphia [1]
 19. Bathyphantes [852]
 20. Batueta [4]
 21. Bolephthyphantes [11]
 22. Bolyphantes [33]
 23. Capsulia [1]
 24. Caracladus [3]
 25. Carorita [23]
 26. Centromerita [12]
 27. Centromerus [313]
 28. Ceraticelus [603]
 29. Ceratinella [197]
 30. Ceratinops [68]
 31. Ceratinopsidis [2]
 32. Ceratinopsis [102]
 33. Cinetata [2]
 34. Cnephalocotes [26]
 35. Collinsia [141]
 36. Coloncus [2]
 37. Connithorax [3]
 38. Coreorgonal [43]
 39. Dicymbium [57]
 40. Diplocentria [290]
 41. Diplocephalus [148]
 42. Diplostyla [138]
 43. Dismodicus [157]
 44. Doenitzius [1]
 45. Donacochara [2]
 46. Drapetisca [97]
 47. Drepanotylus [16]
 48. Dubiaranea [52]
 49. Entelecara [45]
 50. Eridantes [16]
 51. Erigone [784]
 52. Erigonella [30]
 53. Erigonoplus [7]
 54. Eskovia [1]
 55. Eskovina [1]
 56. Estrandia [277]
 57. Eulaira [29]
 58. Fissiscapus [1]
 59. Flagelliphantes [1]
 60. Floricomus [15]
 61. Florinda [13]
 62. Floronia [8]
 63. Frederickus [24]
 64. Frontinella [98]
 65. Frontinellina [42]
 66. Gibothorax [8]
 67. Gigapassus [2]
 68. Glyphesis [10]
 69. Gnathonarium [65]
 70. Gnathonaroides [4]
 71. Gonatium [48]
 72. Gongylidiellum [14]
 73. Gongylidium [19]
 74. Grammonota [814]
 75. Gravipalpus [1]
 76. Halorates [7]
 77. Haplinis [1]
 78. Helophora [589]
 79. Hilaira [210]
 80. Holminaria [8]
 81. Horcotes [33]
 82. Houshenzinus [2]
 83. Hybauchenidium [188]
 84. Hylyphantes [13]
 85. Hypomma [51]
 86. Hypselistes [237]
 87. Idionella [8]
 88. Improphantes [207]
 89. Incestophantes [134]
 90. Ipa [2]
 91. Islandiana [126]
 92. Ivielum [5]
 93. Janetschekia [1]
 94. Kaestneria [114]
 95. Kikimora [1]
 96. Labulla [8]
 97. Laminacauda [4]
 98. Lasiargus [7]
 99. Lepthyphantes [412]
 100. Leptorhoptrum [3]
 101. Leptothrix [2]
 102. Linyphantes [123]
 103. Linyphia [83]
 104. Linyphiidae_IM [4]
 105. Lophomma [17]
 106. Macrargus [64]
 107. Mansuphantes [6]
 108. Maro [17]
 109. Masikia [7]
 110. Maso [58]
 111. Mecopisthes [2]
 112. Mecynargus [82]
 113. Mecynidis [6]
 114. Megalepthyphantes [38]
 115. Meioneta [4]
 116. Mermessus [252]
 117. Metopobactrus [27]
 118. Micrargus [29]
 119. Microctenonyx [1]
 120. Microlinyphia [222]
 121. Microneta [81]
 122. Minicia [3]
 123. Minyriolus [10]
 124. Mioxena [1]
 125. Moebelia [5]
 126. Monocephalus [5]
 127. Moyosi [1]
 128. Mughiphantes [42]
 129. Mythoplastoides [20]
 130. Nasoonaria [2]
 131. Nematogmus [2]
 132. Neonesiotes [1]
 133. Neriene [482]
 134. Notholepthyphantes [1]
 135. Notioscopus [6]
 136. Novafroneta [2]
 137. Nusoncus [1]
 138. Obscuriphantes [11]
 139. Oedothorax [137]
 140. Oreoneta [38]
 141. Oreonetides [155]
 142. Oreophantes [1]
 143. Orsonwelles [32]
 144. Oryphantes [24]
 145. Ostearius [6]
 146. Pacifiphantes [1]
 147. Palliduphantes [13]
 148. Panamomops [3]
 149. Paraletes [2]
 150. Parameioneta [2]
 151. Paratmeticus [3]
 152. Pelecopsis [125]
 153. Perregrinus [16]
 154. Perro [19]
 155. Phlattothrata [53]
 156. Piniphantes [1]
 157. Pityohyphantes [974]
 158. Pocadicnemis [709]
 159. Pocobletus [11]
 160. Poeciloneta [152]
 161. Porrhomma [72]
 162. Praestigia [65]
 163. Primerigonina [7]
 164. Prinerigone [8]
 165. Prosoponoides [1]
 166. Pseudafroneta [1]
 167. Pseudocyba [6]
 168. Saaristoa [3]
 169. Saloca [2]
 170. Satilatlas [62]
 171. Savignia [6]
 172. Scandichrestus [2]
 173. Sciastes [106]
 174. Scirites [25]
 175. Scironis [20]
 176. Scolopembolus [1]
 177. Scotargus [4]
 178. Scotinotylus [160]
 179. Scylaceus [3]
 180. Scyletria [17]
 181. Semljicola [53]
 182. Silometopoides [36]
 183. Silometopus [15]
 184. Sintula [5]
 185. Sisicottus [298]
 186. Sisicus [8]
 187. Sisis [46]
 188. Soucron [13]
 189. Souessa [2]
 190. Soulgas [30]
 191. Sphecozone [3]
 192. Spirembolus [40]
 193. Stemonyphantes [27]
 194. Styloctetor [30]
 195. Symmigma [67]
 196. Tachygyna [85]
 197. Tallusia [8]
 198. Tapinocyba [210]
 199. Tapinocyboides [5]
 200. Tapinopa [18]
 201. Taranucnus [2]
 202. Tarsiphantes [8]
 203. Tennesseellum [30]
 204. Tenuiphantes [523]
 205. Thaleria [2]
 206. Theoa [4]
 207. Theonina [1]
 208. Thyreosthenius [12]
 209. Tibioploides [11]
 210. Tibioplus [25]
 211. Tiso [29]
 212. Tmeticus [40]
 213. Toschia [1]
 214. Trematocephalus [3]
 215. Trichoncoides [6]
 216. Trichoncus [4]
 217. Trichopterna [3]
 218. Trichopternoides [1]
 219. Troglohyphantes [18]
 220. Troxochrus [4]
 221. Tubercithorax [10]
 222. Tunagyna [54]
 223. Typhochrestus [4]
 224. Vermontia [8]
 225. Wabasso [32]
 226. Walckenaeria [714]
 227. Walckenaerianus [20]
 228. Wubana [71]
 229. Wubanoides [6]
 230. Zornella [62]
 231. Zygottus [6]
Species (2)
 1. Linyphiidae sp. 4 QW-2007 [1]
 2. Linyphiidae sp. 5 QW-2007 [2]

BOLD Stats

Specimen Records: 17,476 Public Records: 1,923
Specimens with Sequences: 15,871 Public Species: 316
Specimens with Barcodes: 15,319 Public BINs: 318
Species: 907          
Species With Barcodes: 799          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Linyphiidae
 (Abacoproeces - ZMUO.003616) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Acartauchenius - CCDB-13330-B03) @13 [ ] Copyright E. Kuzmin 2011 Unspecified (Agnyphantes - BIOUG04088-B12) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Agyneta - BIOUG05243-B10) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Allomengea - ZMUO_00169) @14 [ ] No Rights Reserved (2010) Marko Mutanen University of Oulu (Anguliphantes - AraVM21) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Antrohyphantes - BGSPI-03-C05) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Aphileta - BIOUG07167-G02) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Araeoncus - TRD-ARA147) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Arcterigone - CCDB-05261-H02) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Arcuphantes - 10-SKBC-0114) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Asemostera - SCB1DID013) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales
 (Asiceratinops - BIOUG00627-D12) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Asperthorax - BIOUG00604-B03) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Asthenargus - TRD-ARA112) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Baryphyma - BIOUG00628-E01) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Bathylinyphia - BIOUG01895-B03) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Bathyphantes - BIOUG05745-F09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Bolephthyphantes - TRD-ARA15) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Bolyphantes - ZMUO.003509) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Carorita - BIOUG06239-H03) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Centromerita - TRD-ARA151) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Centromerus - TRD-ARA55) @15 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Ceraticelus - BIOUG00604-H09) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Ceratinella - 10-SKBC-0417) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Ceratinops - BIOUG01973-H02) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2012 Unspecified (Ceratinopsidis - BIOUG04603-G07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Ceratinopsis - TDWG-0909) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Cinetata - ZSM_B_ARACH_828) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Cnephalocotes - 09PROBE-1978-162) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Collinsia - AraVM01) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Coloncus - BIOUG14298-E09) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Connithorax - BIOUG01892-H02) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified
 (Coreorgonal - BIOUG07167-D11) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Dicymbium - BIOUG05745-F05) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Diplocentria - AraVM10) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Diplocephalus - TRD-ARA162) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Diplostyla - TRD-ARA188) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Dismodicus - NHMO_ARA00127) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Donacochara - ZSM_B_ARACH_783) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Drapetisca - BIOUG04088-E09) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Drepanotylus - TRD-ARA153) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Dubiaranea - SFD1NAH005) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales (Entelecara - BIOUG06982-G07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Eridantes - BIOUG03561-E12) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Erigone - 09PROBE-1978-275) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Erigonella - ZSM_B_ARACH_606) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Erigonoplus - STEP-145) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Eskovia - UAM:Ento:112699) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2013) Derek Sikes University of Alaska Museum (Estrandia - CHU-SPI-116) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Eulaira - BIOUG14290-A09) @13 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Fissiscapus - SAC1DDL011) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales (Flagelliphantes - BIOUG00605-G08) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Floricomus - BIOUG00630-A09) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Florinda - AASFB-0066) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Manuel Medina Mex Unspecified (Floronia - ZSM_B_ARACH_776) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Frederickus - BIOUG07165-G10) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Frontinella - BIOUG09324-A11) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) M. Alex Smith Biodiversity Institute of Ontario (Frontinellina - 02-KADIR-D01) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Gibothorax - CCDB-05148-A09) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Glyphesis - BIOUG05685-B03) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Gnathonarium - BIOUG01891-F08) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Gnathonaroides - BIOUG11434-A12) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Gonatium - BIOUG04088-F02) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Gongylidiellum - TRD-ARA102) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Gongylidium - BC ZSM ARA 00406) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Grammonota - BIOUG11599-D04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Halorates - TRD-ARA11) @15 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Helophora - CCDB-08822-D05) @15 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Hilaira - TRD-ARA174) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Holminaria - BIOUG01895-C03) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Horcotes - BIOUG01893-C03) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified
 (Hybauchenidium - CCDB-05148-G08) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Hylyphantes - BIOUG01894-E12) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Hypomma - BC ZSM ARA 00243) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Hypselistes - BIOUG00515-G05) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Idionella - BIOUG00626-C10) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Improphantes - BIOUG12610-A11) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Incestophantes - BIOUG03896-C11) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Ipa - ZSM_B_ARACH_862) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Islandiana - BIOUG11501-B03) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Ivielum - CCDB-21419-F02) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Kaestneria - BIOUG05837-B12) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Kikimora - BIOUG01895-F01) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified
 (Labulla - TRD-ARA41) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Lasiargus - BIOUG00176-E03) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Lepthyphantes - 09PROBE-1978-245) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Leptorhoptrum - TRD-ARA176) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Leptothrix - BC ZSM ARA 00569) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Linyphantes - BIOUG14294-D03) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Linyphia - ZMUO.002684) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Linyphiidae_IM - MAI 4158-1510) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Matías A. Izquierdo Museo Argentino de Ciencias Naturales (Lophomma - TRD-ARA148) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Macrargus - TRD-ARA96) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Mansuphantes - GBOL12426) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Maro - TRD-ARA167) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Masikia - CCDB-05147-E12) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Maso - BIOUG17245-G06) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Mecopisthes - BIOUG00529-C01) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Mecynargus - TRD-ARA108) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Mecynidis - NCA-2012_5959) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Robin Lyle Agricultural Research Council (ARC) (Megalepthyphantes - LES-83) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Meioneta - AraVM17) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Mermessus - BIOUG13089-A04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Metopobactrus - BIOUG03630-A02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Micrargus - AraVM77) @15 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Microlinyphia - ALASKA-03-D05) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Microneta - BIOUG07165-G02) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Micronetinae - BIOUG14297-H08) @13 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Minicia - BIOUG14960-H03) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Minyriolus - ZMUO.003595) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu
 (Mioxena - TRD-ARA100) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Moebelia - NHMO_ARA00198) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Monocephalus - ARACHNO-0104) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario
 (Mughiphantes - 09-PROBE-08161) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Mythoplastoides - BIOUG00529-E04) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Neonesiotes - sc_08313) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Sylvain Charlat Laboratoire de Biométrie et Biologie évolutive, CNRS, Université Lyon 1
 (Neriene - TRD-ARA61) @15 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Notioscopus - BIOUG00606-E05) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Novafroneta - NZSPI654) @14 [ ] Copy right (2014) University of Waikato University of Waikato
 (Nusoncus - ZSM_B_ARACH_692) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Obscuriphantes - TRD-ARA173) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Oedothorax - AraVM26) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Oreoneta - TRD-ARA144) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Oreonetides - BIOUG07165-D09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Oreophantes - BIOUG00509-A09) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Oryphantes - TRD-ARA126) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Ostearius - ZMUO.002576) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Palliduphantes - AraVM95) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Panamomops - bI-EL-57) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Paraletes - SFB1D8H017) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales (Paratmeticus - BIOUG00882-D12) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Pelecopsis - BIOUG01891-G08) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Perregrinus - BIOUG00604-C09) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Perro - BIOUG00607-H01) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Phlattothrata - BIOUG03630-C09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike BIO Photography Group Unspecified (Piniphantes - 10BGSPI02-E12) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Pityohyphantes - TRD-ARA30) @15 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Pocadicnemis - BIOUG13687-E02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Pocobletus - STU2N8B014) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales (Poeciloneta - 08BBARAC-0041) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario
 (Porrhomma - TRD-ARA177) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Praestigia - BIOUG00178-H06) @14 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Primerigonina - SFB1DAD018) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Author: Luis N. Piacentini - MACN-Argentina Museo Argentino de Ciencias Naturales
 (Prinerigone - BIOUG00161-A08) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Pseudocyba - BIOUG01895-E07) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Saaristoa - ALASKA-01-B03) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Saloca - ZSM_B_ARACH_690) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Satilatlas - 09PROBE-1978-408) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Savignia - TRD-ARA140) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Scandichrestus - TRD-ARA137) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Sciastes - 09PROBE-1978-281) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Scirites - BIOUG04069-C11) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Scironis - BIOUG10573-G02) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Scotargus - BIOUG00040-F01) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Scotinotylus - BIOUG06239-F03) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Scylaceus - BIOUG11205-D09) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Scyletria - BIOUG06579-E03) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Semljicola - TRD-ARA106) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research
 (Silometopoides - CCDB-05148-E04) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Silometopus - AraVM13) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Sintula - ARACHNO-0109) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario
 (Sisicottus - BIOUG07166-D08) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Sisicus - BIOUG03896-A09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Sisis - BIOUG03630-C12) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike BIO Photography Group Unspecified
 (Soucron - BIOUG05352-F04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Souessa - BIOUG05720-G03) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Soulgas - CCDB-04286-C10) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Sphecozone - MAI4010) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Matías A. Izquierdo Museo Argentino de Ciencias Naturales (Spirembolus - 10-SKBC-0436) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Stemonyphantes - CCDB-21419-E01) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Styloctetor - BIOUG04496-E11) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Symmigma - BIOUG17786-D10) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Tachygyna - BIOUG09538-D07) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Tallusia - BC ZSM ARA 00203) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Tapinocyba - BIOUG04990-D03) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Tapinocyboides - NHMO_ARA00112) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Tapinopa - ZSM_B_ARACH_573) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Taranucnus - ZSM_B_ARACH_627) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Tarsiphantes - BIOUG01892-H04) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified
 (Tennesseellum - BIOUG12607-D03) @13 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Tenuiphantes - TRD-ARA36) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Thaleria - BIOUG14291-D08) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Thyreosthenius - TRD-ARA136) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Arne Fjellberg Arne Fjellberg Entomological Research (Tibioploides - AraVM23) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Tibioplus - BIOUG01893-G05) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified
 (Tiso - BIOUG01892-G10) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Tmeticus - 09PROBE-1978-329) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Toschia - NCA-2012_5700) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Robin Lyle Agricultural Research Council (ARC)
 (Trematocephalus - BC ZSM ARA 00307) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Trichoncoides - BIOUG00040-H04) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Trichoncus - AKO_001071) @11 [ ] by-nc (2015) Marko Mutanen University of Oulu
 (Trichopterna - BC ZSM ARA 00155) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Trichopternoides - ZMUO.002930) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Troglohyphantes - BIOUG00161-C09) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified
 (Troxochrus - BC ZSM ARA 00139) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2010) Zoologische Staatssammlung Muenchen Zoologische Staatssammlung Muenchen (Tubercithorax - BIOUG01893-A03) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Tunagyna - 09PROBE-887) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario
 (Typhochrestus - 09PROBE-660) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Gergin Blagoev, Biodiversity Intitute of Ontario Biodiversity Institute of Ontario (Vermontia - CCDB-21419-A08) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario (Wabasso - AraVM31) @14 [ ] Creative Commons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Walckenaeria - BIOUG13542-H10) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Walckenaerianus - BIOUG01895-H07) @13 [ ] Copyright G. Blagoev 2011 Unspecified (Wubana - BIOUG07165-B07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) G. Blagoev Biodiversity Institute of Ontario
 (Wubanoides - BIOUG00882-F04) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Zornella - CCDB-05149-C09) @15 [ ] Copyright G. Blagoev 2010 Unspecified (Zygottus - BIOUG02782-D10) @12 [ ] Copyright G. Blagoev 2012 Unspecified
  Sample ID:
BIOUG02782-D10
  License:
Copyright 
  License Holder:
G. Blagoev 2012, Unspecified

Collection Sites
Collected from 29 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Canada12344Panama115Bulgaria32
Russia1171Netherlands64New Zealand31
United States619Cuba49Mexico26
Finland563Dominican Republic42France20
Norway312Egypt41Australia13
Germany234Argentina36Pakistan11
Turkey166Costa Rica35