Anthomyiidae {family} - Arthropoda; Insecta; Diptera;

Sub-taxa

Subfamilies (2)
 1. Anthomyiinae [11730]
 2. Pegomyinae [132]
Genera (22)
 1. Adia [2]
 2. Alliopsis [78]
 3. Anthomyia [116]
 4. Botanophila [587]
 5. Chiastocheta [1]
 6. Chirosia [4]
 7. Denia [6]
 8. Egle [195]
 9. Emmesomyia [99]
 10. Eustalomya [25]
 11. Heterostylodes [4]
 12. Hydrophoria [1170]
 13. Lasiomma [941]
 14. Mycophaga [4]
 15. Myopina [7]
 16. Paradelia [43]
 17. Paregle [7]
 18. Pegohylemyia [1]
 19. Pegomya [1562]
 20. Pegoplata [284]
 21. Subhylemyia [2]
 22. Zaphne [689]
Species (285)
 1. Anthomyiidae sp. 96 [1]
 2. Anthomyiidae sp. 97 [1]
 3. Anthomyiidae sp. 98 [1]
 4. Anthomyiidae sp. 99 [1]
 5. Anthomyiidae sp. 100 [1]
 6. Anthomyiidae sp. 101 [1]
 7. Anthomyiidae sp. 102 [1]
 8. Anthomyiidae sp. 103 [1]
 9. Anthomyiidae sp. 104 [1]
 10. Anthomyiidae sp. 105 [1]
 11. Anthomyiidae sp. 106 [1]
 12. Anthomyiidae sp. 107 [1]
 13. Anthomyiidae sp. 108 [1]
 14. Anthomyiidae sp. 109 [1]
 15. Anthomyiidae sp. 110 [1]
 16. Anthomyiidae sp. 111 [1]
 17. Anthomyiidae sp. 112 [1]
 18. Anthomyiidae sp. 113 [1]
 19. Anthomyiidae sp. 114 [1]
 20. Anthomyiidae sp. 115 [1]
 21. Anthomyiidae sp. 116 [1]
 22. Anthomyiidae sp. 117 [1]
 23. Anthomyiidae sp. 118 [1]
 24. Anthomyiidae sp. 119 [1]
 25. Anthomyiidae sp. 120 [1]
 26. Anthomyiidae sp. 121 [1]
 27. Anthomyiidae sp. 122 [1]
 28. Anthomyiidae sp. 123 [1]
 29. Anthomyiidae sp. 124 [1]
 30. Anthomyiidae sp. 125 [1]
 31. Anthomyiidae sp. 126 [1]
 32. Anthomyiidae sp. 127 [1]
 33. Anthomyiidae sp. 128 [1]
 34. Anthomyiidae sp. 129 [1]
 35. Anthomyiidae sp. 130 [1]
 36. Anthomyiidae sp. 131 [1]
 37. Anthomyiidae sp. 132 [1]
 38. Anthomyiidae sp. 133 [1]
 39. Anthomyiidae sp. 134 [1]
 40. Anthomyiidae sp. 135 [1]
 41. Anthomyiidae sp. 136 [1]
 42. Anthomyiidae sp. 137 [1]
 43. Anthomyiidae sp. 138 [1]
 44. Anthomyiidae sp. 139 [1]
 45. Anthomyiidae sp. 140 [1]
 46. Anthomyiidae sp. 141 [1]
 47. Anthomyiidae sp. 142 [1]
 48. Anthomyiidae sp. 143 [1]
 49. Anthomyiidae sp. 144 [1]
 50. Anthomyiidae sp. 145 [1]
 51. Anthomyiidae sp. 146 [1]
 52. Anthomyiidae sp. 147 [1]
 53. Anthomyiidae sp. 148 [1]
 54. Anthomyiidae sp. 149 [1]
 55. Anthomyiidae sp. 150 [1]
 56. Anthomyiidae sp. 151 [1]
 57. Anthomyiidae sp. 152 [1]
 58. Anthomyiidae sp. 153 [1]
 59. Anthomyiidae sp. 154 [1]
 60. Anthomyiidae sp. 155 [1]
 61. Anthomyiidae sp. 156 [1]
 62. Anthomyiidae sp. 157 [1]
 63. Anthomyiidae sp. 158 [1]
 64. Anthomyiidae sp. 159 [1]
 65. Anthomyiidae sp. 160 [1]
 66. Anthomyiidae sp. 161 [1]
 67. Anthomyiidae sp. 162 [1]
 68. Anthomyiidae sp. 163 [1]
 69. Anthomyiidae sp. 164 [1]
 70. Anthomyiidae sp. 165 [1]
 71. Anthomyiidae sp. 166 [1]
 72. Anthomyiidae sp. 167 [1]
 73. Anthomyiidae sp. 168 [1]
 74. Anthomyiidae sp. 169 [1]
 75. Anthomyiidae sp. 170 [1]
 76. Anthomyiidae sp. 171 [1]
 77. Anthomyiidae sp. 172 [1]
 78. Anthomyiidae sp. 173 [1]
 79. Anthomyiidae sp. 174 [1]
 80. Anthomyiidae sp. 175 [1]
 81. Anthomyiidae sp. 176 [1]
 82. Anthomyiidae sp. 177 [1]
 83. Anthomyiidae sp. 178 [1]
 84. Anthomyiidae sp. 179 [1]
 85. Anthomyiidae sp. 180 [1]
 86. Anthomyiidae sp. 181 [1]
 87. Anthomyiidae sp. 182 [1]
 88. Anthomyiidae sp. 183 [1]
 89. Anthomyiidae sp. 184 [1]
 90. Anthomyiidae sp. 185 [1]
 91. Anthomyiidae sp. 186 [1]
 92. Anthomyiidae sp. 187 [1]
 93. Anthomyiidae sp. 188 [1]
 94. Anthomyiidae sp. 189 [1]
 95. Anthomyiidae sp. 190 [1]
 96. Anthomyiidae sp. 191 [1]
 97. Anthomyiidae sp. 192 [1]
 98. Anthomyiidae sp. 193 [1]
 99. Anthomyiidae sp. 194 [1]
 100. Anthomyiidae sp. 195 [1]
 101. Anthomyiidae sp. 196 [1]
 102. Anthomyiidae sp. 197 [1]
 103. Anthomyiidae sp. 198 [1]
 104. Anthomyiidae sp. 199 [1]
 105. Anthomyiidae sp. 200 [1]
 106. Anthomyiidae sp. 201 [1]
 107. Anthomyiidae sp. 202 [1]
 108. Anthomyiidae sp. 203 [1]
 109. Anthomyiidae sp. 204 [1]
 110. Anthomyiidae sp. 205 [1]
 111. Anthomyiidae sp. 206 [1]
 112. Anthomyiidae sp. 207 [1]
 113. Anthomyiidae sp. 208 [1]
 114. Anthomyiidae sp. 209 [1]
 115. Anthomyiidae sp. 210 [1]
 116. Anthomyiidae sp. 211 [1]
 117. Anthomyiidae sp. 212 [1]
 118. Anthomyiidae sp. 213 [1]
 119. Anthomyiidae sp. 214 [1]
 120. Anthomyiidae sp. 215 [1]
 121. Anthomyiidae sp. 216 [1]
 122. Anthomyiidae sp. 217 [1]
 123. Anthomyiidae sp. 218 [1]
 124. Anthomyiidae sp. 219 [1]
 125. Anthomyiidae sp. 220 [1]
 126. Anthomyiidae sp. 221 [1]
 127. Anthomyiidae sp. 222 [1]
 128. Anthomyiidae sp. 223 [1]
 129. Anthomyiidae sp. 224 [1]
 130. Anthomyiidae sp. 225 [1]
 131. Anthomyiidae sp. 226 [1]
 132. Anthomyiidae sp. 227 [1]
 133. Anthomyiidae sp. 228 [1]
 134. Anthomyiidae sp. 229 [1]
 135. Anthomyiidae sp. 230 [1]
 136. Anthomyiidae sp. 231 [1]
 137. Anthomyiidae sp. 232 [1]
 138. Anthomyiidae sp. 233 [1]
 139. Anthomyiidae sp. 234 [1]
 140. Anthomyiidae sp. 235 [1]
 141. Anthomyiidae sp. 236 [1]
 142. Anthomyiidae sp. 237 [1]
 143. Anthomyiidae sp. 238 [1]
 144. Anthomyiidae sp. 239 [1]
 145. Anthomyiidae sp. 240 [1]
 146. Anthomyiidae sp. 241 [1]
 147. Anthomyiidae sp. 242 [1]
 148. Anthomyiidae sp. 243 [1]
 149. Anthomyiidae sp. 244 [1]
 150. Anthomyiidae sp. 245 [1]
 151. Anthomyiidae sp. 246 [1]
 152. Anthomyiidae sp. 247 [1]
 153. Anthomyiidae sp. 248 [1]
 154. Anthomyiidae sp. 249 [1]
 155. Anthomyiidae sp. 250 [1]
 156. Anthomyiidae sp. 251 [1]
 157. Anthomyiidae sp. 252 [1]
 158. Anthomyiidae sp. 253 [1]
 159. Anthomyiidae sp. 254 [1]
 160. Anthomyiidae sp. 255 [1]
 161. Anthomyiidae sp. 256 [1]
 162. Anthomyiidae sp. 257 [1]
 163. Anthomyiidae sp. 258 [1]
 164. Anthomyiidae sp. 259 [1]
 165. Anthomyiidae sp. 260 [1]
 166. Anthomyiidae sp. 261 [1]
 167. Anthomyiidae sp. 262 [1]
 168. Anthomyiidae sp. 263 [1]
 169. Anthomyiidae sp. 264 [1]
 170. Anthomyiidae sp. 265 [1]
 171. Anthomyiidae sp. 266 [1]
 172. Anthomyiidae sp. 267 [1]
 173. Anthomyiidae sp. 268 [1]
 174. Anthomyiidae sp. 269 [1]
 175. Anthomyiidae sp. 270 [1]
 176. Anthomyiidae sp. 271 [1]
 177. Anthomyiidae sp. 272 [1]
 178. Anthomyiidae sp. 273 [1]
 179. Anthomyiidae sp. 274 [1]
 180. Anthomyiidae sp. 275 [1]
 181. Anthomyiidae sp. 276 [1]
 182. Anthomyiidae sp. 277 [1]
 183. Anthomyiidae sp. 278 [1]
 184. Anthomyiidae sp. 279 [1]
 185. Anthomyiidae sp. 280 [1]
 186. Anthomyiidae sp. 281 [1]
 187. Anthomyiidae sp. 282 [1]
 188. Anthomyiidae sp. 283 [1]
 189. Anthomyiidae sp. 284 [1]
 190. Anthomyiidae sp. 285 [1]
 191. Anthomyiidae sp. 290 [1]
 192. Anthomyiidae sp. 291 [1]
 193. Anthomyiidae sp. 292 [1]
 194. Anthomyiidae sp. 293 [1]
 195. Anthomyiidae sp. 294 [1]
 196. Anthomyiidae sp. 295 [1]
 197. Anthomyiidae sp. 296 [1]
 198. Anthomyiidae sp. 297 [1]
 199. Anthomyiidae sp. 298 [1]
 200. Anthomyiidae sp. 299 [1]
 201. Anthomyiidae sp. 300 [1]
 202. Anthomyiidae sp. 301 [1]
 203. Anthomyiidae sp. 302 [1]
 204. Anthomyiidae sp. 303 [1]
 205. Anthomyiidae sp. 304 [1]
 206. Anthomyiidae sp. 305 [1]
 207. Anthomyiidae sp. 306 [1]
 208. Anthomyiidae sp. 307 [1]
 209. Anthomyiidae sp. 308 [1]
 210. Anthomyiidae sp. 309 [1]
 211. Anthomyiidae sp. 310 [1]
 212. Anthomyiidae sp. 311 [1]
 213. Anthomyiidae sp. 312 [1]
 214. Anthomyiidae sp. 313 [1]
 215. Anthomyiidae sp. 314 [1]
 216. Anthomyiidae sp. 315 [1]
 217. Anthomyiidae sp. 316 [1]
 218. Anthomyiidae sp. 317 [1]
 219. Anthomyiidae sp. 318 [1]
 220. Anthomyiidae sp. 319 [1]
 221. Anthomyiidae sp. 320 [1]
 222. Anthomyiidae sp. 321 [1]
 223. Anthomyiidae sp. 322 [1]
 224. Anthomyiidae sp. 323 [1]
 225. Anthomyiidae sp. 324 [1]
 226. Anthomyiidae sp. 325 [1]
 227. Anthomyiidae sp. 326 [1]
 228. Anthomyiidae sp. 327 [1]
 229. Anthomyiidae sp. 328 [1]
 230. Anthomyiidae sp. 329 [1]
 231. Anthomyiidae sp. 330 [1]
 232. Anthomyiidae sp. 331 [1]
 233. Anthomyiidae sp. 332 [1]
 234. Anthomyiidae sp. 333 [1]
 235. Anthomyiidae sp. 334 [1]
 236. Anthomyiidae sp. 335 [1]
 237. Anthomyiidae sp. 336 [1]
 238. Anthomyiidae sp. 337 [1]
 239. Anthomyiidae sp. 338 [1]
 240. Anthomyiidae sp. 339 [1]
 241. Anthomyiidae sp. 340 [1]
 242. Anthomyiidae sp. 341 [1]
 243. Anthomyiidae sp. 342 [1]
 244. Anthomyiidae sp. 343 [1]
 245. Anthomyiidae sp. 344 [1]
 246. Anthomyiidae sp. 345 [1]
 247. Anthomyiidae sp. 346 [1]
 248. Anthomyiidae sp. 347 [1]
 249. Anthomyiidae sp. 348 [1]
 250. Anthomyiidae sp. 349 [1]
 251. Anthomyiidae sp. 350 [1]
 252. Anthomyiidae sp. 351 [1]
 253. Anthomyiidae sp. 352 [1]
 254. Anthomyiidae sp. 353 [1]
 255. Anthomyiidae sp. 354 [1]
 256. Anthomyiidae sp. 355 [1]
 257. Anthomyiidae sp. 356 [1]
 258. Anthomyiidae sp. 357 [1]
 259. Anthomyiidae sp. 358 [1]
 260. Anthomyiidae sp. 359 [1]
 261. Anthomyiidae sp. 360 [1]
 262. Anthomyiidae sp. 361 [1]
 263. Anthomyiidae sp. 362 [1]
 264. Anthomyiidae sp. 363 [1]
 265. Anthomyiidae sp. 364 [1]
 266. Anthomyiidae sp. 365 [1]
 267. Anthomyiidae sp. 366 [1]
 268. Anthomyiidae sp. 367 [1]
 269. Anthomyiidae sp. 368 [1]
 270. Anthomyiidae sp. 369 [1]
 271. Anthomyiidae sp. 370 [1]
 272. Anthomyiidae sp. 371 [1]
 273. Anthomyiidae sp. 372 [1]
 274. Anthomyiidae sp. 373 [1]
 275. Anthomyiidae sp. 374 [1]
 276. Anthomyiidae sp. 375 [1]
 277. Anthomyiidae sp. 376 [1]
 278. Anthomyiidae sp. 377 [1]
 279. Anthomyiidae sp. 378 [1]
 280. Anthomyiidae sp. 379 [1]
 281. Anthomyiidae sp. 380 [1]
 282. Anthomyiidae sp. 381 [1]
 283. Anthomyiidae sp. 382 [1]
 284. Anthomyiidae sp. 383 [1]
 285. Anthomyiidae sp. 384 [1]

BOLD Stats

Specimen Records: 23,256 Public Records: 12,313
Specimens with Sequences: 22,978 Public Species: 66
Specimens with Barcodes: 22,855 Public BINs: 265
Species: 491          
Species With Barcodes: 410          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Anthomyiidae
 (Adia - jka09-05893) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Alliopsis - JKA12-0753) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Anthomyia - BIOUG03404-E12) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Anthomyiidae sp. 100 - DIP 05215) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 101 - DIP 05216) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 102 - DIP 05217) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 103 - DIP 05218) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 104 - DIP 05219) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 105 - DIP 05220) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 106 - DIP 05221) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 107 - DIP 05222) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 108 - DIP 05223) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 109 - DIP 05224) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 110 - DIP 05225) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 111 - DIP 05226) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 112 - DIP 05227) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 113 - DIP 05228) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 114 - DIP 05229) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 115 - DIP 05230) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 116 - DIP 05231) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 117 - DIP 05232) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 118 - DIP 05233) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 119 - DIP 05234) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 120 - DIP 05235) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 121 - DIP 05236) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 122 - DIP 05237) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 123 - DIP 05238) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 124 - DIP 05239) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 125 - DIP 05240) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 126 - DIP 05241) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 127 - DIP 05242) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 128 - DIP 05243) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 129 - DIP 05244) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 130 - DIP 05245) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 131 - DIP 05246) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 132 - DIP 05247) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 133 - DIP 05248) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 134 - DIP 05249) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 135 - DIP 05250) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 136 - DIP 05251) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 137 - DIP 05252) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 138 - DIP 05253) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 139 - DIP 05254) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 140 - DIP 05255) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 141 - DIP 05256) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 142 - DIP 05257) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 143 - DIP 05258) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 144 - DIP 05259) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 145 - DIP 05260) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 146 - DIP 05261) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 147 - DIP 05262) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 148 - DIP 05263) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 149 - DIP 05264) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 150 - DIP 05265) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 151 - DIP 05266) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 152 - DIP 05267) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 153 - DIP 05268) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 154 - DIP 05269) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 155 - DIP 05270) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 156 - DIP 05271) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 157 - DIP 05272) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 158 - DIP 05273) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 159 - DIP 05274) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 160 - DIP 05275) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 161 - DIP 05276) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 162 - DIP 05277) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 163 - DIP 05278) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 164 - DIP 05279) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 165 - DIP 05280) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 166 - DIP 05281) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 167 - DIP 05282) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 168 - DIP 05283) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 169 - DIP 05284) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 170 - DIP 05285) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 171 - DIP 05286) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 172 - DIP 05287) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 173 - DIP 05288) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 174 - DIP 05289) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 175 - DIP 05290) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 176 - DIP 05291) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 177 - DIP 05292) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 178 - DIP 05293) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 179 - DIP 05294) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 180 - DIP 05295) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 181 - DIP 05296) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 182 - DIP 05297) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 183 - DIP 05298) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 184 - DIP 05299) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 185 - DIP 05300) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 186 - DIP 05301) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 187 - DIP 05302) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 188 - DIP 05303) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 189 - DIP 05304) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 190 - DIP 05305) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 191 - DIP 05401) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 192 - DIP 05402) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 193 - DIP 05403) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 194 - DIP 05404) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 195 - DIP 05405) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 196 - DIP 05406) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 197 - DIP 05407) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 198 - DIP 05408) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 199 - DIP 05409) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 200 - DIP 05410) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 201 - DIP 05411) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 202 - DIP 05412) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 203 - DIP 05413) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 204 - DIP 05414) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 205 - DIP 05415) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 206 - DIP 05416) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 207 - DIP 05417) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 208 - DIP 05418) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 209 - DIP 05419) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 210 - DIP 05420) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 211 - DIP 05421) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 212 - DIP 05422) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 213 - DIP 05423) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 214 - DIP 05424) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 215 - DIP 05425) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 216 - DIP 05426) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 217 - DIP 05427) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 218 - DIP 05428) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 219 - DIP 05429) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 220 - DIP 05430) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 221 - DIP 05431) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 222 - DIP 05432) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 223 - DIP 05433) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 224 - DIP 05434) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 225 - DIP 05435) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 226 - DIP 05436) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 227 - DIP 05437) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 228 - DIP 05438) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 229 - DIP 05439) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 230 - DIP 05440) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 231 - DIP 05441) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 232 - DIP 05442) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 233 - DIP 05443) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 234 - DIP 05444) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 235 - DIP 05445) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 236 - DIP 05446) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 237 - DIP 05447) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 238 - DIP 05448) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 239 - DIP 05449) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 240 - DIP 05450) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 241 - DIP 05451) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 242 - DIP 05452) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 243 - DIP 05453) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 244 - DIP 05454) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 245 - DIP 05455) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 246 - DIP 05456) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 247 - DIP 05457) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 248 - DIP 05458) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 249 - DIP 05459) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 250 - DIP 05460) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 251 - DIP 05461) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 252 - DIP 05462) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 253 - DIP 05463) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 254 - DIP 05464) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 255 - DIP 05465) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 256 - DIP 05466) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 257 - DIP 05467) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 258 - DIP 05468) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 259 - DIP 05469) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 260 - DIP 05470) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 261 - DIP 05471) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 262 - DIP 05472) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 263 - DIP 05473) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 264 - DIP 05474) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 265 - DIP 05475) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 266 - DIP 05476) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 267 - DIP 05477) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 268 - DIP 05478) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 269 - DIP 05479) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 270 - DIP 05480) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 271 - DIP 05481) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 272 - DIP 05482) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 273 - DIP 05483) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 274 - DIP 05484) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 275 - DIP 05485) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 276 - DIP 05486) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 277 - DIP 05487) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 278 - DIP 05488) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 279 - DIP 05489) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 280 - DIP 05490) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 281 - DIP 05491) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 282 - DIP 05492) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 283 - DIP 05493) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 284 - DIP 05494) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 285 - DIP 05495) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 290 - DIP 05591) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 291 - DIP 05592) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 292 - DIP 05593) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 293 - DIP 05594) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 294 - DIP 05595) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 295 - DIP 05596) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 296 - DIP 05597) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 297 - DIP 05598) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 298 - DIP 05599) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 299 - DIP 05600) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 300 - DIP 05601) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 301 - DIP 05602) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 302 - DIP 05603) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 303 - DIP 05604) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 304 - DIP 05605) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 305 - DIP 05606) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 306 - DIP 05607) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 307 - DIP 05608) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 308 - DIP 05609) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 309 - DIP 05610) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 310 - DIP 05611) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 311 - DIP 05612) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 312 - DIP 05613) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 313 - DIP 05614) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 314 - DIP 05615) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 315 - DIP 05616) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 316 - DIP 05617) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 317 - DIP 05618) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 318 - DIP 05619) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 319 - DIP 05620) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 320 - DIP 05621) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 321 - DIP 05622) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 322 - DIP 05623) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 323 - DIP 05624) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 324 - DIP 05625) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 325 - DIP 05626) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 326 - DIP 05627) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 327 - DIP 05628) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 328 - DIP 05629) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 329 - DIP 05630) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 330 - DIP 05631) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 331 - DIP 05632) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 332 - DIP 05633) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 333 - DIP 05634) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 334 - DIP 05635) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 335 - DIP 05636) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 336 - DIP 05637) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 337 - DIP 05638) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 338 - DIP 05639) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 339 - DIP 05640) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 340 - DIP 05641) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 341 - DIP 05642) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 342 - DIP 05643) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 343 - DIP 05644) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 344 - DIP 05645) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 345 - DIP 05646) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 346 - DIP 05647) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 347 - DIP 05648) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 348 - DIP 05649) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 349 - DIP 05650) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 350 - DIP 05651) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 351 - DIP 05652) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 352 - DIP 05653) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 353 - DIP 05654) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 354 - DIP 05655) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 355 - DIP 05656) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 356 - DIP 05657) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 357 - DIP 05658) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 358 - DIP 05659) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 359 - DIP 05660) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 360 - DIP 05661) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 361 - DIP 05662) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 362 - DIP 05663) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 363 - DIP 05664) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 364 - DIP 05665) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 365 - DIP 05666) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 366 - DIP 05667) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 367 - DIP 05668) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 368 - DIP 05669) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 369 - DIP 05670) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 370 - DIP 05671) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 371 - DIP 05672) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 372 - DIP 05673) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 373 - DIP 05674) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 374 - DIP 05675) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 375 - DIP 05676) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 376 - DIP 05677) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 377 - DIP 05678) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 378 - DIP 05679) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 379 - DIP 05680) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 380 - DIP 05681) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 381 - DIP 05682) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 382 - DIP 05683) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 383 - DIP 05684) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 384 - DIP 05685) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 96 - DIP 05211) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiidae sp. 97 - DIP 05212) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 98 - DIP 05213) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthomyiidae sp. 99 - DIP 05214) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Anthomyiinae - CHU05-FLY-132) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Botanophila - 10BBCDIP-2813) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Chiastocheta - FinAnt53) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share-Alike (2012) Gunnar M. Kvifte University Museum of Bergen
 (Chirosia - jka09-04649) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Denia - BIOUG06372-H03) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Egle - MZH_HP.1956) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2013) Hanna Koivula Finnish Museum of Natural History
 (Emmesomyia - KWi-278) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Eustalomya - 10PHMAL-0928) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Heterostylodes - KWi-280) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu
 (Hydrophoria - BIOUG04263-E04) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Lasiomma - BIOUG05049-G05) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Mycophaga - jka09-05597) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu
 (Myopina - za2010-20005) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Paradelia - FiDip33) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) NTNU Museum of Natural History and Archaeology NTNU Museum of Natural History and Archaeology (Paregle - 10BBCDIP-2793) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
 (Pegohylemyia - KNWR-Ento-7641) @11 [ ] nrr (2014) Unspecified U.S. Fish & Wildlife Service (Pegomya - 09BBEDI-0857) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Unspecified Biodiversity Institute of Ontario (Pegomyinae - JKA12-0757) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu
 (Pegoplata - BIOUG01432-D07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario (Subhylemyia - jka07-03533) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Zaphne - BIOUG01914-D02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) BIO Photography Group Biodiversity Institute of Ontario
  Sample ID:
BIOUG01914-D02
  License:
CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012)
  License Holder:
BIO Photography Group, Biodiversity Institute of Ontario

Collection Sites
Collected from 17 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Canada19929Norway90Argentina4
Pakistan1053Australia46Costa Rica1
United States743Egypt15Honduras1
Germany638South Africa9India1
Finland121Bolivia6Peru1
Netherlands91China5